14 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27641

YÖNETMELİK

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Eki Cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

"BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ CETVELİ

 

SIRA NO.

ÜNİTESİ

KADRO  UNVANI :

DİSİPLİN AMİRİ :

ÜST DİSİPLİN AMİRİ :

                  A- MERKEZ TEŞKİLATI :

1

MÜSTEŞARLIK

Müsteşar

Bakan

                 -

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

Müsteşara bağlı Personel

Müsteşar

                 -

Müsteşar Yardımcısına bağlı Personel

İlgili Müsteşar Yardımcısı

                 -

 

 

 

 

 

2

  ÖZEL KALEM  MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürü

Bakan

                 -

Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

                 -

 

 

 

 

 

3

  TEFTİŞ KURULU  BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanı

Bakan

                 -

Başmüfettiş, Müfettiş

Teftiş Kurulu Başkanı

Bakan

Müfettiş Yardımcısı

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanı

Şube Müdürü

Teftiş Kurulu Başkanı

                 -

Diğer Personel

Şube Müdürü

Teftiş Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

4

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İç Denetim Birimi Başkanı

Müsteşar

                 -

İç Denetçi

Müsteşar

                 -

Diğer Personel

İç Denetim Birimi Başkanı

                 -

 

 

 

 

 

5

YÜKSEK FEN KURULU  BAŞKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Yüksek Fen Kurulu Üyesi

Yüksek Fen Kurulu Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Uzman, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Tekniker ve Diğer Teknik Personel

Yüksek Fen Kurulu Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Diğer Personel

Yüksek Fen Kurulu Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

 

 

6

STRATEJİ GELİŞTİRME  BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

                 -

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

                 -

Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, APK. Uzmanı, Uzman ve Diğer Personel

 İlgili Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Sekreterlik Hizmetlerini Yürüten Diğer Personel

İlgili Birim Amiri

                 -

 

 

 

 

 

7

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1. Hukuk Müşaviri

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Hukuk Müşaviri, Sekreterlik Hizmetini Yürüten Diğer Personel

1. Hukuk Müşaviri

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Raportör ve Diğer Personel

İlgili Hukuk Müşaviri

1. Hukuk Müşaviri

8

BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ

Bakanlık Müşaviri

Bakan

                 -

Diğer Personel

 İlgili Bakanlık Müşaviri

Müsteşar

 

 

 

 

 

9

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Diğer Personel

Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri

İlgili Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

 

 

10

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Şube Müdürü

Personel Dairesi Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Şube Müdürlüklerindeki Diğer Personel

İlgili  Şube Müdürü

Personel Dairesi Başkanı

Büro şefliğindeki Diğer Personel

Personel Dairesi Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

11

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Şube Müdürü, Daire Tabibi,
Sivil Savunma Uzmanı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Hemşire, Sağlık Memuru ve Diğer Sağlık Personeli

İlgili Daire Tabibi

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

Şube Müdürlüklerindeki Diğer Personel

İlgili  Şube Müdürü

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

Büro şefliğindeki Diğer Personel

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

 

 

12

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yapı İşleri Genel Müdürü

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Genel Müdür Yardımcısı

Yapı İşleri Genel Müdürü

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Daire Başkanı

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

Yapı İşleri Genel Müdürü

Daire Başkanlıklarındaki Şube Müdürü, Döner sermaye İşletme Müdürü, Araştırmacı ve Diğer Personel

İlgili Daire Başkanı

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

Sivil Savunma Uzmanı

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

Yapı İşleri Genel Müdürü

Sivil Savunma Uzmanına Bağlı Diğer Personel

Sivil Savunma Uzmanı

Yapı İşleri Genel Müdürü

Şube Müdürlüklerindeki Diğer Personel

 İlgili Şube Müdürü

İlgili Daire Başkanı

Sekreterlik Hizmetlerini Yürüten Diğer Personel

İlgili Birim Amiri

-

Genel Müdürlük Büro Personeli

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

Yapı İşleri Genel Müdürü

13

TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Genel Müdür Yardımcısı

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü

İlgili Müsteşar Yardımcısı

 İşletme  Müdürü (Döner Sermaye)

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Personeli

 İşletme  Müdürü
(Döner Sermaye)

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü

Daire Başkanı

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü

Daire Başkanlıklarındaki Şube Müdürü, Araştırmacı ve Diğer Personel

İlgili Daire Başkanı

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

Sivil Savunma Uzmanı

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü

Sivil Savunma Uzmanına Bağlı Diğer Personel

Sivil Savunma Uzmanı

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

Şube Müdürlüklerindeki Diğer Personel

 İlgili Şube Müdürü

İlgili Daire Başkanı

Sekreterlik Hizmetlerini Yürüten Diğer Personel

İlgili Birim Amiri

-

Genel Müdürlük Büro Personeli

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü

 

B- TAŞRA TEŞKİLATI :

 

 

14

BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

Bayındırlık ve İskan Müdürü

Vali

Müsteşar

Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Müdürü

Vali

Araştırmacı

Bayındırlık ve İskan Müdürü

Vali

Şube Müdürü, Daire Tabibi

İlgili Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Müdürü

Şube Müdürlüklerindeki Diğer Personel

İlgili Şube Müdürü

Bayındırlık ve İskan Müdürü

Sivil Savunma Uzmanı

İlgili Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Müdürü

Sivil Savunma Uzmanına Bağlı Diğer Personel

Sivil Savunma Uzmanı

İlgili Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı

Hemşire, Sağlık Memuru ve Diğer Sağlık Personeli

Daire Tabibi

İlgili Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı

Sekreterlik Hizmetlerini Yürüten Diğer Personel

İlgili Birim Amiri

-

"